In: آلومینیوم

آلومینیوم چیست

آلومینیوم چیست.؟ آلومینیوم فراوان ترین فلز و سومین عنصر ِفلزّی است که به مقدار زیاد ،…

Read More
خصوصیات آلومینیوم

آلومینیم دارای قابلیت هدایت حرارتی بالایی می باشد که بعد از نقره و مس بهترین هادی…

Read More