قالب اکستروژن

 طراحی و ساخت قالب اکستروژن و ساخت انواع قالبهای اکستروژن در تمامی مقاطع و سایزها

(Aluminum Extrusion Dies Design)


 

Back To Top