دکرال (نمای چوب)

طرح چوب بر روی انواع پروفیل

 

دکرال (نمای چوب)

مزایای دکرال عایقی برای سطح آلومینیوم است که مانع اکسید شدن سطح آلومینیوم میشود و همچنین طرح های مختلفی به همراه دارد و جنبه دکوراتیو دارد.


 

 

Back To Top