اهداف

اهداف صنایع آلومینیوم سیمرغ

ahdaf

آنچه ما را برآن داشت تا در زمینه ساخت قالب اکستروژن و پروفیل آلومینیوم شروع به فعالیت کنیم، نیاز خانواده پروفیل آلومینیوم و بازار به استفاده از فن آوری نوین در طراحی و ساخت قالبهای تولید پروفیل بود و ما خود را در این زمینه توانمند ارزیابی میکنیم.. امیدواریم سطح فنی ساخت قالبهای اکستروژن را بالا برده تا در نهایت محصولی با کیفیت و با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسانیم.

Back To Top