آنادایز (آبکاری)

آندایزینگ (آبکاری)

خدمات آنادایز بر روی پروفیل و قطعات آلومینیومی | آبکاری و آنادایزینگ در طیف رنگی مختلف

عمل آنادایز / آبکاری باعث جلوگیری از اکسیده شدن و شوره زدن می شوند که در صنایه مختلف عوامل مهم و گاه  حیاطی به حساب می آیند .

 


 

 

Back To Top