چنانچه فرایند تولید پروفیل آلومینیومی را به ۴ بخش عمده : ۱- قالب ؛ ۲- بیلت ؛ ۳- پرس  و ۴- عملیات تکمیلی تقسیم کنیم پس از ساخت قالب که به لحاظ دقت در ابعاد و طراحی مناسب و همچنین به لحاظ استحکام و طول عمر نقش تعیین کننده ای در کیفیت محصول نهایی و قیمت تمام شده آن دارد قالب را داخل کوره پیش گرم قرار داده تا به دمای استاندارد تولید برسد که حدود 500 درجه سانتیگراد می باشد که بهتر است در مدت زمانی بین 4 تا 6 ساعت به این درجه برسد سپس قالب را به قالب بند بسته و در داخل پرس قرار می گیرد، بیلتها که  همچون قالب در کوره بیلت به حرارت کافی رسیده اند را داخل پرس قرار داده و با فشار به قالب پروفیل مورد نظر از قالب خارج می شود نکته: سطح مقطع پروفیل و ابعاد قالب و دستگاه پرس کاملا به هم مربوط هستند.

پس از تولید پروفیل آنرا روی خط تولید قرار داده تا پس از خنک شدن استرج (کشیده) شود تا شکل نهایی را به خود بگیرد سپس به ابعاد مدنظر مشتری برش خورده و داخل کوره ایج قرار می گیرد تا عملیات حرارتی روی آن انجام گیرد سپس به سفارش مشتری آماده شده بصورت (خام ، رنگی ، آندایز و …) و تحویل می شود.


 

customized-profiles