ساخت قالب شامل مراحل و فرایندهای زیادی می شود که از تحویل گرفتن نقشه شکل مورد نظر آغاز شده و به تحویل قالب به مشتری ختم می گردد. دو موضوع مجزا در ساخت قالب باید لحاظ گردد. موضوع اول این است که ساخت قالب می بایست بر اساس مبانی اقتصادی و بهره وری اکستروژن انجام شود. موضوع دوم این است که طراحی قالب باید کیفیت بالایی را در محصول ایجاد نماید. تکنولوژی جدید به تولید کنندگان قالب این امکان را می دهد که تعداد مراحل ساخت را تا حدودی کاهش دهند و همواره قالب از کیفیت بالاتری برخوردار باشد.

مراحل ساخت: ساخت قالب اکستروژن آلومینیوم پس از تایید نقشه پروفیل توسط مشتری شامل مجموعه ای از 1: طراحی (به کمک نرم افزارهایی همچون کتیا ) 2: برش فولاد 3: تراشکاری 4: ماشین کاری با استفاده از( سی ان سی ) 5: سخت کاری 6: وایرکات 7: اسپارک 8: تنش گیری 9: سنگ کاری 10: فیلرکاری  و در نهایت جمع کردن و آماده سازی قالب برای تولید می باشد.


Salusim